Fotocompositie,
60 x 60 cm

Werkzaamheden:
Fotografie (lucht), fotobewerking, fotomontage van een niet-bestaand Noord-Hollands landschap

Opdrachtgever:
Buro Andringa, Oldeboorn